โรควัณโรค Archive

โรควัณโรค

วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีลักษณะ เป็นแท่งขนาดเล็กมาก วัณโรค เป็นได้ที่ปอด กระดูก ไขสันหลัง เยื่อหุ้มสมอง ต่อมน้ำเหลืองและวัยวะอื่น ๆ ได้ทั่วร่างกาย แต่ที่มากที่สุด คือ “ ปอด” ปอด เป็นแหล่งรับเชื้อสำคัญที่สุด เพราะเชื้อวัณโรคสามารถทวีจำนวน ในเนื้อปอด และเกิดเป็นแผลอักเสบขึ้นได้และเป็นสาเหตุการตายสูงสุด ในกลุ่มของโรคติดต่อทั้งหลาย การติดต่อของวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคจะมีเชื้ออยู่ในปอด เมื่อผู้ป่วย ไอ จาม เชื้อจะออกมากับละอองเสมหะหรือน้ำลายนั้น เสมหะที่ตกสู่พื้นดิน ถ้าถูกแสงแดดส่องนานา ๆ เข้า เชื้อจะตายไปเอง ส่วนละอองเล็ก ๆ จะลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน ๆ หากผู้ใกล้ชิดสูดหายใจเข้าไป เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกาย ทำให้มีโอกาสป่วย เป็นวัณโรคได้ แต่ผู้ที่ได้รับเชื้อแล้ว บางคนก็ยังไม่ป่วยเป็นวัณโรคโดยทีเดียว แต่จะเป็นพาหะนำโรคแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นได้ อาการที่น่าสงสัย ..เป็นวัณโรค ...Read More