ไอเรื้อรัง

ไอเรื้อรังไอเป็นอาการสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์บ่อย ๆ เพราะกลัวจะเป็นโรคและเป็นที่รังเกลียดของคนใกล้ชิด

สาเหตุของอาการไอมีทั้งโรคที่รุนแรงและไม่รุนแรง

อาการไอเรื้องรัง หมายถึง อาการไอที่เป็นนานมากกว่า 3 สัปดาห์

สาเหตุของการไอเรื้อรัง

  • ภูมิแพ้ (Allergy) มีอาการไอเวลาโดนอาการเย็น หรือ โดนฝุ่น อาจมีอาการอื่นร่วม เช่น น้ำมูก คันจมูก คันตา
  • ไซนัสอักเสบ มีอาการไอ น้ำมูกลงคอ ปวดจมูกหรือแก้ม ลมหายใจมีกลิ่น
  • หลอดลมอักเสบหลังการติดเชื้อไวรัส
  • หอบหืด มีอาการไอกลางคืน หายใจมีเสียงเหมือนแมว หอบเหนื่อย
  • หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง มีอาการไอเวลาออกแรงเหนื่อย
  • ปอดอักเสบเรื้อรัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย คือวัณโรค
  • มะเร็งปอด มีอาการไอบางครั้งมีเสมหะปนเลือด
  • โรคไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหารไปหลอดอาหาร
  • ยาบางชนิด เช่น ยาลดความดันโลหิตสูงกลุ่ม ACE inhibitor
  • สาเหตุอื่น ๆ เช่น การสูบบุหรี่

 

การตรวจร่างกาย

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม เช่น การเอ็กซเรย์ไซนัส การเอ็กซ์เรย์ปอด การตรวจสมรรถภาพปอด การวัดภาวะกรดในหลอดอาหาร

การรักษา

ให้การรักษาตามสาเหตุของโรค เนื่องจากสาเหตุของโรคมีหลายสาเหตุ มีทั้งที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรงเมื่อมีอาการไอเรื้อรังจึงควรพบแพทย์ เพื่อจะได้รักษาให้ถูกต้อง